Calendari d'exàmens d'alemany- EOI de Tortosa

Calendari d'exàmens d'alemany - Juny 2017

 

Els exàmens finals consten de prova escrita i de prova oral.

La data de la prova oral es comunicarà el mateix dia de la prova escrita

 

1r d'alemany: 8 de juny a les 17 hores

2n d'alemany: 12 de juny a les 17 hores

3r d'alemany: 7 de juny a les 15.30 hores

4t d'alemany: 14 de juny a les 16 hores

d'alemany: 16 de juny a les 15.30 hores