Carnets - Biblioteca EOI de Tortosa

Carnet d'alumne i ex-alumne

 

 

L’alumnat podrà gaudir de l’ús de la biblioteca i del servei de préstec si paga la quota d’aportació voluntària cada curs.

Si l’alumne fa renúncia al curs, igualment manté aquest dret per al curs escolar.  T

ambé en poden gaudir els ex-alumnes sempre que paguin la quota per a l’any escolar que dóna dret a l'expedició d'un carnet d'estudiant.