Llibres curs 2014 - 2015 - Departament de francès de l'EOI de Tortosa

Certificats oficials

Els certificats oficials es poden obtenir essent alumne oficial o presentant-s’hi com a candidat lliure, depenent del certificat.


Certificat de Nivell Bàsic

La superació del 2n curs com a alumne oficial dóna dret a l’obtenció d’aquest certificat, el qual és expedit per la mateixa Escola Oficial d’Idiomes. Acredita l’assoliment d’un nivell A2+ del Marc de Referència Europeu per a les Llengües. Només es pot aconseguir com a alumnat oficial.


Certificat de Nivell Intermedi

La matrícula oficial a 3r inclou el dret a presentar-se a aquest examen i, si se supera, a l’obtenció d’aquesta cerificació que acredita l’assoliment d’un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües. Es pot aconseguir com a alumnat oficial i com a alumnat lliure en la convocatòria ordinària del mes de juny. Exclusivament per a la llengua anglesa, i com a candidat lliure, hi ha una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La matrícula a les proves lliures estan regulades per la Generalitat. Podeu trobar informació al web del Gencat. No es pot ser candidat oficial i lliure el mateix curs de la mateixa llengua.


Certificat de Nivell Avançat

La matrícula oficial a 5è inclou el dret a presentar-se a aquest examen i, si se supera, a l’obtenció d’aquesta certificació que acredita l’assoliment d’un nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües. Es pot aconseguir com a alumnat oficial i com a alumnat lliure en la convocatòria ordinària del mes de juny. Exclusivament per a la llengua anglesa, i com a candidat lliure, hi ha una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La matrícula a les proves lliures estan regulades per la generalitat. Podeu trobar informació al web del Gencat. No es pot ser candidat oficial i lliure el mateix curs de la mateixa llengua.


Certificat de Nivell C1 per a anglès, francès i alemany

La matrícula oficial al curs C1 inclou el dret a presentar-se a aquest examen i, si se supera, a l’obtenció d’aquesta cerificació que acredita l’assoliment d’un nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües. Es pot aconseguir com a alumnat oficial i com a alumnat lliure en la convocatòria ordinària del mes de juny, a partir del 2015.

A internet també podreu trobar:

Mostres d’exàmens

Activitats interactives: Certificat de nivell intermedi i Certificat de nivell avançat