Horari d'atenció del professorat de l'EOI de Tortosa

Horari d'atenció del professorat de l'EOI de Tortosa

Professor/a Horari d'atenció
Rubén Alonso Betoret Dilluns de 15.30 a 16h
Amparo Aymerich Bort Dijous de 15.30 a 16.30
Marta Arnal Gas Dijous de 15.30 a 16.30
Eva Cid Aranda Dimecres de 12.15 a 13.15 i de 19 a 20
Mercè Falcó Pegueroles

Dimarts d'11.45 a 12.15

Joan Marc Lleixà Dimecres de 15.30 a 16.30
Sergi Panisello Ramírez Dilluns d'11.45 a 12.15 i dijous de 18.30 a 19
Fernando Romeu Esquerré Dimecres de 18 a 19 h.
Francesca Solsona Sans Dijous de 15.30 a 16.30 h.
Guilhem Almirall Dimarts de 15.30 a 16.30 h.
M. Loma Navarro Mazcuñán Dimarts de 19.30 a 20.30 h.
Albert Marín Dimecres de 15.30 a 16.30 h