Normes de convivència- EOI de Tortosa

Normes de convivència

Les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) regulen aspectes del funcionament de la nostra escola i estan aprovades pel Consell Escolar. Aquí trobareu normes que afecten directament l'alumnat i la resta d'usuaris dels serveis del centre.

Podeu llegir l'apartat de Normes de Convivència d'aquest document NOFC aquí.