Reclamacions - EOI de Tortosa

Reclamacions d'exàmens

 

Atenció: Podeu presentar una reclamació si no esteu d'acord amb alguna de les puntuacions atorgades, explicant els motius del vostre desacord.

Si només teniu consultes sobre la puntuació obtinguda, adreceu-vos al professorat del centre.

Per tal de presentar una reclamació, cal que empleneu una instància. El termini per a la presentació de reclamacions en relació a la convocatòria ordinària de juny de 2017 finalitza el 28 de juny a les 12 pm (migdia).

Normativa

Article 14 de ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes.