Renúncies - EOI de Tortosa

Renúncia al curs actual

 

L'alumne oficial podrà presentar a la directora de l'escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el dia 30 de novembre de 2017. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició ni el dret al retorn de cap taxa. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "No presentat" en la qualificació final. D'aquestes renúncies, l'alumne en podrà fer només una per curs.

Per realitzar aquest tràmit cal emplenar i lliurar aquest document. Si el voleu emplenar amb l'ordinador, cal que descarregueu l'arxiu, el deseu amb un nom diferent, n'empleneu les dades i premeu desar abans d'adjuntar-lo a un missatge de correu electrònic i /o imprimir-lo.