Renúncies a cursos aprovats - EOI de Tortosa

Renúncies a cursos aprovats

 

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol·licitar al director de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Per realitzar aquest tràmit cal emplenar i lliurar aquest document. Si el voleu emplenar amb l'ordinador, cal que descarregueu l'arxiu, el deseu amb un nom diferent, n'empleneu les dades i premeu desar abans d'adjuntar-lo a un missatge de correu electrònic i /o imprimir-lo.