Calendari d'exàmens de rus - EOI de Tortosa

Calendari d'exàmens finals de rus - Juny 2017

Els exàmens finals consten de prova escrita i de prova oral.

1r de rus: 7 de juny prova escrita. 6 de juny prova oral.

2n de rus: 6 de juny prova escrita. 7 de juny prova oral.