Expedició títol nivell avançat o C1- EOI de Tortosa

Expedició de títols de nivell avançat (B2) o C1

 

Obté el Certificat de nivell avançat l'alumnat oficial o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents. Per a l'expedició d'aquests títols cal fer una sol·licitud prèvia personalment a secretaria a partir del 15 de juliol.

Cal abonar les taxes d'expedició a "La Caixa" amb el document de pagament emès per l'escola i tornar a l'escola per presentar el justificant de pagament. Llavors l'escola tramita la sol·licitud del títol. El full de sol·licitud del títol segellat per l'escola juntament amb el resguard de pagament serveix a tots els efectes com a Certificat

Un cop l'escola rep el títol es comunica a la persona interessada per correu postal. S'ha de recollir personalment a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE. També es pot recollir presentant l' autorització de terceres persones.