Expedició títol nivell bàsic o intermedi- EOI de Tortosa

Expedició de títols de nivell bàsic (A2) i nivell intermedi (B1)

 

L'escola expedeix aquests certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia:

Certificat de nivell bàsic: l'obté l'alumnat oficial que hagi superat el 2n curs.

Certificat de nivell intermedi: l'obté l'alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents de certificació.

Es poden recollir aproximadament 20 dies després de la publicació de les actes de notes:

Personalment, a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE.

Presentant una autorització de terceres persones.