Trasllat de matrícula durant el curs acadèmic - EOI de Tortosa

Trasllat extraordinari de matrícula en període no lectiu

 

S'ha de sol·licitar el 17 o el 18 de juliol de 2017. L'escola de destinació comunicarà la resolució de la sol·licitud abans del 24 de juliol